Registratieovereenkomst

Door het gebruik van dit forum, ga je ermee akkoord dat je geen onjuiste, lasterlijke, onvolledige, beledigende, vulgaire, hatelijke, treiterende, obscene, godslasterlijke, seksueel georiënteerde, bedreigende, privacy-schendende, alleen geschikt voor volwassenen of andere wettelijk verboden materiaal of berichten plaatst. Ook ga je ermee akkoord dat je geen door auteursrechten beschermd materiaal op dit forum zal plaatsen tenzij het onder je eigen auteursrechten valt of je schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten. Spam, grote aantallen berichten, reclame, kettingbrieven, piramideverkoop en petities zijn ook verboden op dit forum.

Houd er rekening mee dat het onmogelijk is voor de beheerders van dit forum om alle berichten te lezen en de inhoud ervan te valideren. Onthoud dat we niet actief de geplaatste berichten monitoren, en zodoende niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud ervan. We kunnen de juistheid, compleetheid en bruikbaarheid van informatie in de berichten niet garanderen. Geplaatste berichten drukken de mening van het lid dat ze heeft geplaatst uit, en niet noodzakelijk de mening van dit forum, haar stafleden, hun vervangers of de eigenaar van het forum. Een ieder die bezwaar heeft tegen de inhoud van een bepaald bericht, wordt aangemoedigd om het bericht in kwestie direct te melden aan een beheerder of moderator van dit forum. De staf en de eigenaar van het forum behouden het recht om twijfelachtige berichten te verwijderen, binnen een redelijke tijdspanne, wanneer zij de verwijdering als noodzakelijk zien. Dit is echter een handmatig proces, dus houd er rekening mee dat niet altijd direct gehandeld kan worden. Hetzelfde beleid geldt voor de informatie in profielen van leden.

Als lid ben jij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door jou geplaatste berichten. Bovendien verklaar je je akkoord om de eigenaars van dit forum, de aanverwante websites, het bestuur en hun helpers te vrijwaren van enige door jou veroorzaakte schade. De eigenaren van dit forum behouden ook het recht tot het onthullen van je identiteit (of enige andere informatie vergaard in deze dienst), in het geval van een formele klacht of gerechtelijke vordering die is voortgekomen uit een situatie die is ontstaan door jouw gebruik van dit forum.

Je hebt de mogelijkheid om, tijdens het registratieproces, een gebruikersnaam te kiezen. We adviseren je om de naam passend te houden. Je gaat ermee akkoord dat je het wachtwoord van de gebruikersaccount die je registreert, niet zult doorgeven aan derden, met uitzondering van beheerders, voor je eigen bescherming en rechtsgeldigheid. Je stemt ook in NOOIT een account van een ander te zullen gebruiken, om wat voor reden dan ook. Tevens adviseren we je ten zeerste om een complex en uniek wachtwoord te gebruiken, om accountdiefstal te voorkomen.

Na het registreren en inloggen op dit forum, zul je een meer gedetailleerd profiel kunnen aanmaken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om de informatie in dit profiel netjes en juist te houden. Enige informatie die de eigenaar of stafleden van het forum als onjuist of onzedelijk beschouwt, zal worden verwijderd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Gepaste sancties kunnen volgen.

Bij ieder bericht dat je post, zal je IP-adres worden opgeslagen, voor het geval dat je toegang tot het forum ontzegd moet worden of je internet-dienstverlener (ISP) benaderd moet worden. Dit zal enkel gebeuren in het geval van een ernstige overtreding van deze overeenkomst.

Tevens zal de forumsoftware een cookie plaatsen, een tekstbestand dat kleine hoeveelheden informatie bevat (zoals bijvoorbeeld je gebruikersnaam en wachtwoord). Dit zal ENKEL gebruikt worden om je in- of uitgelogd te houden. De software zal geen andere informatie verzamelen of naar je computer sturen.

Privacyverklaring

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe qashqai-passion.nl alle informatie gebruikt en beschermt die u aan qashqai-passion.nl verstrekt wanneer u deze website gebruikt.
Qashqai-passion.nl doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.
Qashqai-passion.nl kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 20 januari 2019, 23:47 uur.


Welke informatie we over u verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen wanneer u onze website gebruikt:
-Gebruikersnaam
-E-mailadres
-Geboortedatum
-IP adres
-Andere verzamelde gegevens die u direct of indirect kunnen identificeren.

Cookies en andere trackingscripts
Een cookie is een klein bestandje dat toestemming vraagt ​​om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webtoepassing kan zijn werking afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.
We gebruiken traffic log-cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.
Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen.
U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt desgewenst uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal profiteren van de website.


Als u op enig moment vragen heeft over onze privacypraktijken of een van uw hieronder beschreven rechten, kunt u ons bereiken op info @ qashqai-passion.nl


Hoe we informatie gebruiken die we verzamelen use
We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te kunnen bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:
-Interne administratie inclusief service-optimalisatie, websitestatistieken.
-We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
- We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze interessant vindt met behulp van het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

Delen met vertrouwde derde partijen.
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen waarmee we samenwerken om u in staat te stellen hun diensten te integreren in onze eigen Diensten, en met vertrouwde externe dienstverleners indien nodig om hen diensten te verlenen namens ons, zoals:
-Advertenties weergeven
-Het uitvoeren van analyses van onze diensten en demografische gegevens van klanten

Gegevens over het gebruik van services
Wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services gebruikt en ermee communiceert, inclusief metadata, logbestanden, cookie-/apparaat-ID's en locatie-informatie. Deze informatie omvat specifieke gegevens over uw interacties met de functies, inhoud en links (inclusief die van derden, zoals plug-ins voor sociale media) in de Services, Internet Protocol (IP)-adres, browsertype en instellingen, de datum en tijd de Services zijn gebruikt, informatie over browserconfiguratie en plug-ins, taalvoorkeuren en cookiegegevens, informatie over apparaten die toegang hebben tot de Services, inclusief type apparaat, welk besturingssysteem wordt gebruikt, apparaatinstellingen, applicatie-ID's, unieke apparaat-ID's en foutgegevens, en sommige van deze verzamelde gegevens zijn mogelijk in staat en worden gebruikt om uw locatie te schatten.

Hoe we informatie die we verzamelen opslaan en beveiligen secure
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Hoewel we waarborgen implementeren die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar en vanwege de inherente aard van internet kunnen we niet garanderen dat gegevens, tijdens verzending via internet of terwijl ze op onze systemen of anderszins in onze zorg zijn opgeslagen, absoluut beschermd tegen indringing door anderen.


Naleving van wettelijke, regelgevende en wetshandhavingsverzoeken.
We werken samen met overheids- en wetshandhavers en particuliere partijen om de wet te handhaven en na te leven. We zullen alle informatie over u bekendmaken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen of particuliere partijen als we, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of gepast achten om te reageren op claims en juridische procedures (zoals dagvaardingsverzoeken), om onze eigendommen en rechten of de eigendom en rechten van een derde partij, om de veiligheid van het publiek of een persoon te beschermen, of om activiteiten te voorkomen of te stoppen die wij als illegaal of onethisch beschouwen.

Communiceren met jou.
We kunnen rechtstreeks contact met u opnemen als dat nodig is om transactie- of websitegerelateerde communicatie te leveren.
We kunnen ook contact met u opnemen met aanbiedingen voor aanvullende diensten waarvan wij denken dat u deze waardevol zult vinden als u ons toestemming geeft, of waar toegestaan ​​op basis van legitieme belangen.
Deze contacten kunnen zijn:
-E-mail

U kunt ook uw abonnementsvoorkeuren bijwerken met betrekking tot het ontvangen van berichten van ons en/of onze partners door u aan te melden bij uw account en naar uw profiel -> Meldingen-pagina te gaan.


Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland.
Als u onze Services gebruikt vanuit een ander land dan het land waar onze servers zich bevinden, kan uw communicatie met ons ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens over internationale grenzen worden overgedragen

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze links heeft gebruikt om onze site te verlaten, moet u er echter rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. U dient voorzichtig te zijn en te kijken naar de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.


Beheer van uw persoonlijke gegevens
We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u deze interessant vindt als u ons laat weten dat u wilt dat dit gebeurt.
U kunt details van persoonlijke informatie die wij over u hebben opvragen door uw profiel te bezoeken en op gegevens exporteren te klikken.
Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, stuur ons dan zo snel mogelijk een e-mail op info@qashqai-passion.nl. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn onmiddellijk corrigeren.